Opis projekta

Kreativni delovni procesi - Zavod 404 (2017/18)

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.
Ta projekt se je že zaključil.

Namen projekta je vodenje dijakov skozi kreativni proces od ideje do izdelka: Delo poteka znotraj skupine, ki se najprej spozna s tehnologijo, ki je dijakom dostopna (stroji, programska oprema, pregled znanja), nato pa dijaki izberejo izdelek, ki ga želijo izdelati, naredijo časovni in vsebinski načrt in se lotijo izdelave.

Za razliko od ostalih projektov, ki jih predlagamo, se ta od njih razlikuje po tem, da udeležencem pri delu prepuščamo prosto pot. Mentorji, ki jim svetujejo, imajo v prvi fazi vlogo svetovalca, ki jih usmerja, da si ne zadajo prezahtevne naloge. Vsebina naloge se nanaša na učne vsebine, ki jih dijaki obravnavjo pri pouku, s projektom pa želimo reševati konkreten izziv.