Splošni pogoji, zasebnost in piškotki

Upravljalec spletne platforme Platforma SKOZ je Gimnazija Vič, Tržaška cesta 72, 1000 Ljubljana, davčna številka: SI54767695, matična številka: 5084563000 (v nadaljevanju Gimnazija).

Opredelitev pojmov

SKOZ: Središče karierne orientacije zahod je projekt Gimnazije Vič (Gimnazija Vič, Tržaška cesta 72, 1000 Ljubljana), ki ga sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni skladi.

Platforma SKOZ (v nadaljevanju Platforma) je spletno stičišče, ki se nahaja na spletnem naslovu https://platforma.skoz.si in predstavlja mesto kamor uporabniki lahko nalagajo vsebine povezane z izvajanjem aktivnosti projekta SKOZ.

Osebni podatki so informacije, ki nam jih posredujejo uporabniki. Shranjujemo vse informacije, ki so jih uporabniki vnesli v Platformo oz. so nam jih posredovali na kakršenkoli drug način.

Splošno

Splošni pogoji, zasebnost in piškotki določajo delovanje Platforme, pravice, obveznosti uporabnikov. Vsak uporabnik se mora pred registracijo seznaniti s splošnimi pogoji, z registracijo pa se z njimi strinja in jih potrjuje.

Gimnazija je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) zavezana k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov.

Vrste uporabnikov

Z registracijo oseba postane uporabnik Platforme. Glede na izbiro med postopkom registracije ima uporabnik lahko eno izmed naslednjih treh vlog:

 • dijak (dijak je vsak uporabnik, ki ob registraciji izbere vlogo dijak, izbere srednjo šolo, vnese preostale podatke in potrdi elektronski naslov),
 • mentor (mentor je uporabnik, ki ob registraciji izbere vlogo mentor, izbere srednjo šolo, vnese preostale podatke, potrdi elektronski naslov ter ga potrdi vodja projekta SKOZ oz. druga odgovorna oseba. S tem Gimnazija potrdi identiteto mentorja oz. preveri, da je vpisani uporabnik res zaposleni šole in opravlja funkcijo pedagoškega delavca),
 • zunanji mentor (zunanji mentor je uporabnik, ki ob registraciji izbere vlogo zunanji mentor, izbere inštitucijo iz katere prihaja, vnese preostale podatke, potrdi elektronski naslov ter ga potrdi vodja projekta SKOZ oz. druga odgovorna oseba. S tem Gimnazija potrdi identiteto mentorja oz. preveri, da je vpisani uporabnik res član vpisane inštitucije).

V nadaljevanju za uporabnikški vlogi mentor in zunanji mentor, uporabljamo enoten izraz Mentor.

Popravki in izbrisi osebnih podatkov

Gimnazija Vič uporabnikom zagotavlja neprestano pravico do vpogleda, dopolnitve, popravka njihovih osebnih podatkov. To lahko vsak uporabnik stori v svojem profilu dostopnem na https://platforma.skoz.si/profile/ (potrebna je prijava).

Vsak uporabnik ima pravico do popolnega izbrisa njegovih osebnih podatkov. Zahtevo za izbris mora nasloviti pisno na Gimnazijo Vič, Tržaška cesta 72, 1000 Ljubljana, pripis: “Zahtevek za izbris osebnih podatkov na Platformi SKOZ”. Gimnazija Vič ga bo v roku 8 dni od prejema pošte obvestila o izbrisu.

Varovanje osebnih podatkov

Gimnazija Vič se zavezuje, da bo vse osebne podatke varovala v skladu z ZVOP-1.

Za potrebe delovanja Platforme Gimnazija zbira naslednje uporabnikove podatke:

 • ime,
 • priimek,
 • naslov elektronske pošte (uporabniško ime),
 • geslo v šifrirani obliki,
 • podatek o statusu uporabnika (dijak, mentor ali zunanji mentor),
 • srednja šola (oz. zunanja inštitucija, če je uporabnik zunanji mentor),
 • datum rojstva,
 • kontaktno telefonsko številka,
 • spol,
 • osnovna šola, ki jo je uporabnik obiskoval,
 • ter ostale podatke, ki jih uporabnik vnese v obrazce na Platformi.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi sam uporabnik, ki poskrbi za varnost uporabniškega imena in gesla ter tudi svojega računalnika z namestitvijo ustrezne varnostne programske opreme.

Namen zbiranja in uporabe osebnih podatkov

Osebne podatke se zbira in uporablja za izvedbo aktivnosti v okviru projekta SKOZ. Uporabniki se preko Platforme prijavljajo na projekte, poročajo o delu, prejemajo oz. oddajajo obvestila, izvažajo poročila o delu ter uporabljajo ostale funkcionalnosti platforme.

Gimnazija bo, skladno z zakonom, na e-naslove uporabnikov pošiljala periodična obvestila o novostih in obvestilih, ki so povezane z aktivnostmi SKOZ. V vsakem poslanem sporočilu ima uporabnik oz. naročnik možnost odjave od nadaljnjega prejemanja podobnih sporočil.

Osebne podatke uporabnikov lahko uporabljajo osebe, ki so za to pooblaščene s strani Gimnazije Vič.

Gimnazija bo za potrebe izvajanja projekta Ministrstvu za izobraževanje, šolstvo in šport, ter izbranemu izvajalcu sklopa 2 (Projekt PROGA, ki ga izvaja Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani) posredovala statistične podatke v sumarni obliki.

Podatki, ki jih SKOZ zbira in obdeluje, bodo razkriti za potrebe statistične obdelave podatkov iz naslova delovanja SKOZ, če je taka obveznost določena v zakonu.

Upravitelj SKOZ lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz, za potrebe, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije in za potrebe Ministrstva za znanost, izobraževanje in šport ali za potrebe Gimnazije Vič. Prav tako lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki Gimnazija uporabi pri javnemu promoviranju projekta, javnih objavah na spletnih straneh Gimnazije oz. pri objavah v mediji oz. drugih javnih publikacijah.

Mentorji projekta lahko preko Platforme dostopajo do imena, priimka in elektronskega naslova udeležencev (dijakov in Mentorjev) na projektu. Dostopajo lahko tudi do zapisov o delu na projektu za katerega so zadolženi.

Dijaki lahko preko Platforme dostopajo do imena, priimka in elektronskega naslova Mentorjev na projektu. Dostopajo lahko tudi do Mentorjevih zapisov o delu na projektu pri katerem sodelujejo.

Izjemno razkritje osebnih podatkov

Podatki, ki jih Gimnazija zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

Varstvo osebnih podatkov

Vse osebne podatke, pridobljene na Platformi, Gimnazija uporablja zakonito in pošteno.

Osebni podatki, ki jih Gimnazija uporablja, so ustrezni in po obsegu primerni glede na namene, za katere jih zbiramo in obdelujemo. Brez privolitve uporabnika, njegovih podatkov Gimnazija ne bo javno objavila. Gimnazija osebne podatke zbira in hrani za nedoločen čas.

Vse potrebne identifikacijske podatke o Gimnaziji Vič in projektu SKOZ dobite na spletni strani https://skoz.si.

Omejitev odgovornosti

Gimnazija se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na Platformi.

Gimnazija ne odgovarjata za vsebino poročil, ki jih pišejo uporabniki, ne odgovarja za informacije v njih in se omejuje od kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz podanih informacij v njih.

Gimnazija ni odgovorna za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi nezmožnosti uporabe Platforme zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo Platforme.

Gimnazija ne odgovorna za kakršnekoli okvare ali izgube podatkov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti programske ali strojne opreme ali neznanja in nespretnosti uporabnika.

Gimnazija ni odgovorna za motnje delovanja Platforme, ki so posledica višje sile.

Piškotki

Vsakemu uporabniku je ob začetku obiska dodeljen sejni piškotek za identifikacijo. Poleg tega se na računalnik uporabnika shranijo drugi piškotki, ki jih Platforma potrebuje za njeno delovanje ter piškotki sistema Google Analytics (analiza obiskov spletnega mesta).

V spodnji pregledni je razviden pregled uporabljenih piškotkov, njihov namen in čas trajanja.

Ime piškotka Namen piškotka Trajanje
sessionid Sejni piškotek 14 dni
csrftoken Varnostni piškotek, ki preprečuje Cross-site request forgery (CSRF) napade. 1 leto
__cfduid Varnostni piškotek 5 let
Spremembe Splošnih pogojev, zasebnost in piškotkov

Ta dokument bomo v bodoče spreminjali glede na možne dopolnitve Zakona o varstvu osebnih podatkov in drugih, s tem dokumentom, povezanih zakonov.

Ta dokument stopa v veljavo s 23. marcem 2018.